vs

Lande tok imot Lervik 2 på opsundbanen den 28.06.2018 Resultat 1-4 Lande sendte inn klage til kretsen og fikk den godkjent. Østfold fotballkrets bestemte at Lande vant denne kampen pga brudd på regelverket. Resultatet ble da 3-0  

Continue reading