Endringer i Økonomomihåndboka

Vi har gjort endringer i punktet «Redusering/kreditering av kontingenter og avgifter.

«Spillere som tiltrer/ melder overgang og deltar før sommerferien vil bli fakturert med beregning (antall kamper igjen) for inneværende fakturaperiode og siste halvdel av sesongen.

Spillere som tiltrer/ melder overgang og deltar i og etter sommerferien vil bli fakturert for deltakelse siste halvdel av sesongen / med beregning (antall kamper igjen). »

Full økonomihåndbok finner du her