Bli medlem

Styret gjør oppmerksom på at prisene gjengitt på denne siden kan blir endret etter gjennomført årsmøte!

PRISER 2023 
Medlemskont.kr. 200,-
G/J 2010
Treningsavg.* kr. 2 800,-
G/J 2014 
Treningsavg.*kr. 2 800,-
G/J 2015-2016 
Treningsavg.*Kr. 2 100,-
* 50% søskenrabatt for medlemmer i samme husstand, trekkes fra på yngste medlem

Sist oppdatert: 14.04.2023