PRISER 2022 
Medlemskont.kr. 200,-
G/J 2015-2016 
Treningsavg.*Kr. 900,-
G/J 2014 
Treningsavg.*kr. 1500,-
G/J 2010
Treningsavg.* kr. 2100,-
Senior 
Treningsavg.kr. 2100,-
* 50% søskenrabatt for medlemmer i samme husstand, trekkes fra på yngste medlem

Sist oppdatert: 25.09.2021