Nå går tiden fort til årsmøtet, her er litt informasjon.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet velger styrets sammensetning, valgkomiteens sammensetning, og godkjenner budsjetter for kommende sesong inkludert lagavgifter og medlemskontinger.

Referanse: Norges Idrettsforbund, Gjennomføring av årsmøte


 

Det er ikke alltid så lett å sette seg ned og tolke lovnormer, og det kan føre til misforståelser av enkelte saker. Blant annet om hvem har stemmerett og når Lovnormen skal oppdateres:

Foreldre kan stemme på vegne av egne barn.
Det er feil. Et idrettslag er en medlemsorganisasjon, av og for medlemmene. Da er det kun medlemmene som har stemmerett. Ønsker foreldre å ha stemmerett i idrettslaget der barna deres er aktive, må de faktisk melde seg inn og bli medlem.

Barn under 15 år har verken møterett eller talerett på idrettslagets årsmøte.
Det er feil. Barn under 15 år har ikke stemmerett på årsmøtet, og de er heller ikke valgbare. De har imidlertid både møterett og forslagsrett.

Når idrettslaget har vedtatt sin lov, så gjelder denne loven helt til idrettslaget selv velger å revidere den.
Det er feil. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. På Idrettstinget hvert fjerde år blir NIFs lov revidert. Da må også idrettslagene (på det første årsmøtet etter Idrettstinget) revidere sin lov, slik at den blir i samsvar med NIFs lov. Når et idrettslag har gjort endringer i sin lov SKAL loven sendes Akershus idrettskrets for godkjenning.

Referanse: Akershus idrettskrets, 3 vanlig misforståelser

 

Lande IF satser på å avholde årsmøtet innen utgangen av februar 2020.