Generelle spørsmål om korona, smittefare, reise-råd og lignende,
får du svar på via den nasjonale korona-telefonen på nummer 815 55 015.

Mistenker du at du er smittet av coronaviruset?
Ring Sarpsborg kommunes egen korona-telefon: 902 62 442.

—————————————————————————–

I forbindelse med coronaviruset ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte.

Vi ønsker ikke å spre ubegrunnet usikkerhet angående coronavirus, men vil forsikre om at vi følger råd fra helsemyndighetene.

I forbindelse med coronavirus ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte:

1: Har du eller dine nærmeste vært på reise i et område med smitte eller vært i kontakt med andre som du vet har det, ønsker vi ikke at du kommer på trening på 14 dager, så fremt du ikke har negativ test for coronavirus.

2: Har du symptomer på influensa eller andre forkjølelseslignende symptomer, ønsker vi at du ikke kommer på trening før du er frisk.

3: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac også).

4: Ingen håndhilsing før og etter kamper eller treninger. For anbefalinger se hva NFF besluttet HER

5: Ingen må drikke av andres flasker.

6: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne en prat hjemme om gode rutiner rundt vask og hygiene, og respekter hjemme-karantene hvis man har blitt satt i det.

For de ansvarlige rundt lagene er dette rutinene ved mistanke om smitte:

1: Mistanke om smitte – informere klubb

2: Den det gjelder må kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing.

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt årgangen trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

Negativ (ikke smittet) – utøver og lag fortsetter aktivitet som før.

Positiv (smittet) – utøver og lag i umiddelbar karantene minst to uker. – Trener og lagleder følger opp.

Klubben, gjennom styret, vurderer løpende karantenebehov, kontinuerlige tiltak i forhold til smitte situasjoner og eventuelle andre konsekvenser for klubbens medlemmer.

Kontaktperson internt i klubb som gjelder spørsmål rundt dette er styreleder Kjetil Nordhavn.

Kjetil Nordhavn
930 19 028
leder@landeif.no

Linker med viktig informasjon:

Informasjon fra Sarpsborg Kommune ang coronaviruset 

Råd og informasjon vedrørende coronavirus

Folkhelseinstituttet

Helse Norge

Norges Idrettsforbund