Klubbens verdier

Lande IF skal strebe etter å være en klubb der alle føler seg velkommen og hjemme. Det skal være klubb som er åpen for alle som ønsker å drive idrett i hyggelige omgivelser, og en breddeklubb i ordets rette forstand. For tiden er fotball den eneste idretten som praktiseres i Lande IF, men klubben er alltid åpen for innspill og ideer om det er interesse og muligheter for andre idretter.

 

Vi ber våre medlemmer sette seg inn i de vilkår og retningslinjer som gjelder i Lande IF: 

  Sist oppdatert: 25.09.2021