Hjemmebane
Opsundbanen (kart)
Wisløffs vei 6
1726 Sarpsborg

For medlemskap i klubben:
7`ern
Kjetil Nordhavn
Tlf. 930 19 028
leder@landeif.no

Junior
Kjetil Nordhavn
Tlf. 930 19 028
leder@landeif.no

For generelle henvendelser:
post@landeif.no


Presse:

Kjetil Nordhavn
Tlf. 930 19 028
leder@landeif.no


Spørsmål vedrørende faktura eller støttemedlem:

Kontakt en av styrets medlemmer

Postadresse:
Lande IF
Wisløffsvei 6
1726 Sarpsborg