Sportslig leder:
Paulo Teixeira

 

Banemann med assistenter:

 

Dugnadsansvarlig med assistent:
Kjetil Nordhavn

Anleggskomite:

 

Kioskansvarlig og renholdsansvarlig
Ingalill Gustavsen

It- og hjemmesideansvarlig
Knut Holtet

Regnskap:
Siw Nordhavn

Dommerkoordinator:

Revisorer:
Bjørn Gustavsen
Stein-Erik Nordhavn