Sportslig leder:
Christer Lindberg

Banemann med assistenter:
Kjetil Nordhavn

Dugnadsansvarlig med assistent:
Kjetil Nordhavn
Henning Olsen

Anleggskomite:
Kjetil Nordhavn
Christer Lindberg
Henning Olsen

Kioskansvarlig og renholdsansvarlig
Ingalill Gustavsen

It- og hjemmesideansvarlig
Siw Nordhavn

Dommerkoordinator:

Dommer: