Styreleder
Kjetil Nordhavn

Nestleder
Asbjørn Arvola

Styremedlem / Sekretær
Therese Gustavsen

Styremedlem
Amanda Skåle
Steffen Berg
Knut Holtet

Varamedlem
Ingalill Gustavsen
Henning Olsen

Styrets ansvar og oppgaver er å drifte klubben i tråd med de vedtak og bestemmelser som er gjort på årsmøtet. Styret i Lande IF avholder møte første søndag i måneden der planlegger aktiviteter og gjøremål fremover, samt tar avgjørelser for videre drift av klubben, alltid i tråd med årsmøtets bestemmelser.

Styret i Lande IF oppfordrer alle sine medlemmer til å komme med innspill og punkter de ønsker tatt opp på disse møtene.