Protokoll Årsmøte 2020

Protokoll Årsmøte 2019

Protokoll Årsmøte 2018

Protokoll Årsmøte 2017

Protokoll årsmøtet 2016

Informasjon om Årsmøte og dets viktighetsgrad:

Årsmøtet i en forening kan sammenlignes løst med Daglig Leder i en bedrift, det er dette møtet som bestemmer hvilke linjer klubben skal følge kommende år.

Det er i årsmøtet følgende bestemmes:
– Styrets medlemmer
– Revisorer
– Valgkomite
– Satser for kontingente og avgifter kommende år
– Budsjett for kommende år

Det er styret og valgkomite som lager forslag til ovennevnte bestemmelser, men det er medlemmene i foreningen som vedtar (godkjenner) de forslag som er lagt frem.
Dersom medlemmer flest stemmer mot ett forslag lagt frem godkjennes ikke dette og styret/valgkomiteen må gjøre om på de forslag som opprinnelig er lagt frem. Og nytt årsmøte må gjennomføres for de bestemmelser som ble avslått ved opprinnelig årsmøte.

For en forening er gjennomføring av årsmøte noe av det viktigste som skjer i løpet av året.