Lagleder 7`ern:
Christer Lindberg

Trener, over 6år:
Kjetil Nordhavn

Aktivitetsleder, under 6år:
Michael Nordhavn
Jesse Eriksen