2010.

Trener Kjetil Nordhavn

Assistent trener: Abo Aal

2012:

Trener: Knut Holtet

2014:

Trener: Michael Nordhavn

Assistent trener: Joseph Dabuo

Aktivitetsgruppe:

Cathrine Ovrid, Ingrid Lien, Kari Lindquist og Beate Strømnes-hopmoen