Leder for valgkomiteen 2020:
Petter Marberg

Medlemmer:
Beate Strømnes-Hopmoen
Hege Johansen

Varamedlem:
Peter Galaasen

Valgkomiteen har kanskje den viktigste oppgaven i en klubb, finner rett person til rett verv.

Valgkomiteens hovedoppgave er å innstille til neste års styresammensetning samt innstille til revisorer for neste års sesong.
Når innstilling til styre skal gjøres er det viktig at valgkomiteen tenker igjennom hva de ønsker av kvalifikasjoner i styrets medlemmer, det er tross alt styre som skal drifte klubben iht til årsmøtets vedtak gjennom året.

Rett personer som revisor er også en viktig faktor, revisor får umiddelbart en tillit fra klubben ved at de gis fullt innsyn i klubbens økonomi. Det er derfor viktig at de som velges til revisor er nøyaktig og lojale, samt bevisst sin taushetsplikt ovenfor den informasjon de erverver seg i sitt arbeid i klubben.