Årsmøteprotokoller

Informasjon om Årsmøte og dets viktighetsgrad:

Årsmøtet i en forening kan sammenlignes løst med Daglig Leder i en bedrift, det er dette møtet som bestemmer hvilke retningslinjer klubben skal følge kommende år.

I årsmøtet gjøres følgende bestemmelser:
– Styrets medlemmer
– Revisorer
– Valgkomite
– Satser for kontingente og avgifter kommende år
– Budsjett for kommende år

Det er styret og valgkomite som lager forslag til ovennevnte bestemmelser, men det er medlemmene i foreningen som vedtar (godkjenner) de forslag som er lagt frem.
Dersom flertallet av medlemmer stemmer mot ett forslag lagt frem på årsmøtet blir ikke dette punktet godkjent, og valgkomite/styret må utarbeide endringer i forslaget og legge dette frem på nytt til årsmøtet.

For en forening/idrettslag er gjennomføring av årsmøte noe av det viktigste som skjer i løpet av året.

Sist oppdatert: 25.09.2021