Retningslinjer for publisering av bilder

Lande IF har følgende retningslinjer for samtykke og publisering av bilder av sine medlemmer.

– Samtykket i Lande IF gir klubben mulighet til å publisere bilder av deg/ditt barn på følgende steder:
landeif.no
Lande IF side på facebook
Lande IF støttegruppe på facebook
Flyers for rekruttering
Spond grupper, inkludert fellesgruppen
! Ønsker klubben å bruke bilde av deg/ ditt barn annet sted, til annet formål skal det innhentes særlig samtykke.

– Ingen bilder publiseres uten samtykke. Med samtykke menes at det er gitt samtykke av foreldre til barn under 15 år, her faller ansvaret på den enkeltes forelder å snakke med barnet om hva dette innebærer. Om barnet ikke ønsker bilder av seg publisert er det foreldrenes ansvar å ikke gi samtykke/trekke tilbake samtykke.

– Barn som har gitt samtykke via sine foreldre, men som ikke ønsker dette kan gi beskjed til sin trener. Barnets avgjørelse vil da overstyre foreldrenes samtykke.

– Lande IF skal aldri ta bilder som viser nakenhet eller leddkleddhet (med dette menes bilder av personer som har mindre klær enn overdel og underdel (eks. T-skjorte og Shorts).
! Oppleves det at bilder blir tatt som bryter med dette punktet må det umiddelbart gis beskjed til styreleder på telefon 91393316 eller e-post styreleder@landeif.no.

– Samtykke gis med løpende varighet, dette betyr at samtykket er gjeldende frem til du trekker tilbake samtykket.

– Samtykke kan alltid trekkes tilbake, det gjøres enklest ved å sende e-post til ###@landeif.no med kopi til trener for ditt lag. Trekkes samtykket tilbake skal klubben innen kort tid fjerne bilder som er publisert av vedkommende.

– Samtykke kan trekkes tilbake for enkelt-bilder, da må det beskrives hvilket bilde det gjelder og hvor det er publisert.

Har du spørsmål ?