Staff

Henning Olsen

Medlem av styret siden februar 2018.
– Nestleder
– Anleggskomite
– Dugnad og sponsorassistent

Kontaktinformasjon:
Tlf: 95795171
nestleder@landeif.no