Staff

Kjetil Nordhavn

Medlem av styret siden januar 2016, styreleder siden 2018
– Styreleder
– Trener Junior – over 6år
– Presseansvarlig
– Anleggskomite

Kontaktinformasjon
93019028
leder@landeif.no