Vi søker revisor !

Er det noen der ute som kunne tenke seg å ta revisjon av regnskapet vårt i januar 2020?
(Nei jeg sier ikke feil år, revisjon for 2018 er gjennomført. Men vi trenger noen til å ta revisjon for regnskapet 2019 ?)

Det innebærer å se over regnskapet i begynnelsen av 2020. Du Følger enkelt en sjekkliste og fyller ut mal for revisors beretning til årsmøtet.

Det er ikke behov for regnskaps bakgrunn, men man burde være detalj orientert og ikke være redd for å stille kritiske spørsmål ang regnskapet.

Kort oppsummert går jobben ut på å sitte sammen med den andre revisoren i ett par timer og sjekke på stikkprøvebasis at bilag er attestert og arkivert, at det ikke er betalt faktura til privatpersoner, at balanse i regnskap stemmer med balanse i bank.

Om du er interessert kan du ta kontakt med Siw på e-post admin@landeif.no eller på telefon 91393316.