Oppdaterte koronavettregler fra 1. juni

Her er de nye koronavettreglene, som blant annet åpner opp for kontakttrening i barne- og ungdomsfotballen fra 1. juni.

  • Føler du deg syk, bli hjemme.
  • Maks 20 spillere per gruppe.
  • Det bør være en leder til stede per gruppe. 
  • Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig. 
  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes.
  • Husk gode rutiner for håndhygiene. 
  • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
  • Alltid minst en meter avstand så lenge vi ikke spiller om fotball.
  • Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.

Dette er regler som forekommer av NFF sine tydelige koronavettregler som tar utgangspunkt i myndighetens gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger. Koronahåndboka er en veiledning som skal sørge for at klubbene drive aktivitet på en forsvarlig måte som ivaretar smittevernet, forebygger spredning og beskytter både spillere, trenere, lagledere, frivillige og foresatte.

Kilder og informasjon fra NFF: 

Koronahåndboka

Artikkelen som beskriver de nye oppdaterte reglene